Overslaan en naar de inhoud gaan

Gummaruskerk op de SLOS

10 juli vindt er via de SLOS een uitzending plaats over 750 jaar Kerk zijn in Steenbergen.

Een hele reis door de kerkelijke geschiedenis vanaf de geboorte van Christus tot nu.

Lees het persbericht van de SLOS:

Bijzondere Special Thuis in Steenbergen.Zondag 10 juli zondag zendt SLOS een bijzondere special uit van Thuis inSteenbergen. 750 jaar Steenbergen betekent ook “ 750 jaar kerk zijn “ isin dit jubileumjaar het thema van de St Anna Parochie. TelevisiemakerPeter van Langerak zag hier wel een leuk programma na een verzoek vande kerk en is samen met cameraman Mark v d Broek aan de slag gegaanom de geschiedenis van de kerken van de  St Anna parochie in beeld tebrengen. Het resultaat is een 1.5 uur durend programma. ‘we hebben nognooit zo lang een onderwerp uitgelicht “aldus van Langerak. Degeschiedenis bracht van Langerak heel veel mogelijkheden om te filmen.In een vogelvlucht wordt gestart vanaf de geboorte van het Christuskindtot op de dag van heden. Onderweg krijgt de kijker een duidelijk beeldover de stromingen binnen de kerk, zoals de scheuring/ reformatie vangeloof eeuwen geleden , de beleving in de loop der eeuwen, de terugloopvan kerkgangers, de conservatieve en progressieve bewegingen binnen dekerk. ‘Hierbij moet je denken aan b.v. Mgr. Gijzen en daar tegenover b.v.Mgr. Beckers, die duidelijk een andere koers aanhield. In de zestiger jaren is erlangzaam een kentering gekomen die uiteindelijk als gevolg had en heeftdat diverse kerken landelijk, maar ook in het Steenbergse geslotenmoe(s)ten worden, omdat er een sterke terugloop was van gelovigen. Veelmensen hebben hun steentje bijgedragen aan de opnames en zij gaan inop de kerk en haar toekomst, maar ook wie de patroonheiligen zijn van debewuste kerken. “Meer dan 100 vrijwilligers met  diverse taken steken eenhandje toe om de kerken dagelijks te kunnen laten draaien, en dat magook wel eens gezegd worden “aldus van Langerak  Dat dit van belang isblijkt iedere dag weer aan het hoge aantal bezoekers wat b.v. deGummaruskerk kerk weet te vinden. Het zijn er honderden en echt uit alledelen van de wereld en allen zijn onverminderd geïmponeerd door ditbijzondere gebouw, waar zovelen hun voetstappen in de loop van degeschiedenis hebben gezet, Eens temeer wordt hier de noodzaak van hetin stand houden van dit bijzondere gebouw nog eens krachtigonderstreept. Deze kerk is een van de blikvangers van een groeiendaantal toeristen. “Inmiddels telt de kerk meer dan 54 verschillendenationaliteiten onder de bezoekers “aldus cameraman Mark v d  Broek. Nade uitzendingen a.s. zondag op SLOS televisie is het programma terug tezien op you tube.