750 Jaar Steenbergen nu al gepromoot op Visserijdag

31-08-2021
bezoekers van de stand

Er zijn nog maar weinig herdenkingsdagen mogelijk geweest door de Coronapandemie, maar dat neemt niet weg dat zaterdag 28 augustus 2021 in Woudrichem (of Woerkum zoals de lokale gemeenschap zich graag genoemd ziet) de Visserijdag Woerkum toch doorgang kon vinden.

banner met 2 stadsherauten Frans met toeter

Op deze Visserijdag  was ook een informatiestand van de Vestingsteden, bemand door de in historische kledij gestoken, herauten van onze stichting:

Er werd op grote schaal informatie verstrekt over: de Vereniging Nederlandse Vestingsteden, waar Steenbergen ook lid van is. De Zuiderwaterlinie, onverbrekelijk verbonden met Steenbergen, gelegen aan het water en zijn historie met de inundatie, de sluizen en de Ligne.  Uiteraard is ook de komende viering van 750 jaar Steenbergen, uitgebreid voor het voetlicht gebracht en gepromoot. Verder traden wij op als ambassadeur voor de VVV Brabantse Wal, het eiland en de vestingstad Tholen met daaraan gekoppeld de oudste waterlinie van ons land ‘De Linie van de Eendracht’, Stichting Vestingwerken voor Westelijk Noord Brabant en natuurlijk onze eigen stichting.

Ook Brielle, een andere vestingstad, waar volgend jaar de herdenking van 450 jaar verovering van Brielle op de Spanjaarden (op 1 april verloor Alva zijn Bril [Brielle]) maandenlang feestelijk herdacht gaat worden. Daarmee werd Den Briel de eersteling der vrijheid in de Nederlanden van die tijd. Dat wordt uitgebreid gevierd en die viering kreeg ook ruime aandacht afgelopen zaterdag.

De stand werd druk bezocht door het vele publiek, maar ook door de vertegenwoordigers van onze eigen gemeente en vertegenwoordigers van de vereniging van Nederlandse Vestingsteden, bestuursleden van de Zuiderwaterlinie, afgevaardigden van de Brabantse Wal enz.

stand Frans tasjes

Er werden ruim 200 tasjes met informatie over de verschillende onderwerpen uitgedeeld. Daarnaast vond ook het overige promotiemateriaal, waaronder folders en plattegronden, gretig aftrek.  Er waren veel vragen over ons werk, ons doel en natuurlijk veel vragen over de genoemde organisaties en mogelijkheden over plaatsen welke men graag zou willen gaan bezoeken.

Juist de informatie verstrekken over Steenbergen in de ruimste zin van het woord en de verbinding leggen met de ons omringende belangrijke forten en waterlinies en het natuurschoon van bij ons, is één van de doelstellingen onze stichting.
Kortom een zeer geslaagde dag wat het promoten betreft voor ons komende jubileumjaar 2022 en de andere steden en verbanden die in Woudrichem aandacht kregen.

Ton Wennekers

Trefwoorden